Privacyreglement (AVG)

Bij het opvragen van tegoed willen we natuurlijk de juiste persoon voor ons hebben. Wij hebben daarom een privacyreglement. Heppie! doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen.

Wat registreren wij en waarom?

Bij inbreng registeren wij je N.A.W. gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen we om te kunnen controleren of we de juiste persoon tegenover ons hebben bij het opvragen van het tegoed en om je te kunnen bereiken bij eventuele vragen en/of opmerkingen over je inbreng.

Van de spullen die je brengt wordt de maat, het merk en een omschrijving vastgelegd. Als je wil dat we je tegoed per bank overmaken dan registreren we ook je IBAN-nummer.

Je e-mailadres gebruiken we ook voor het versturen van onze nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe inbrengmomenten. Digitale nieuwsbrieven worden altijd persoonlijk gestuurd en je e-mailadres wordt nooit openbaar gemaakt. Uiteraard kan je de nieuwsbrief stopzetten indien je geen mail wil ontvangen.

Alleen Heppie! heeft toegang tot je gegevens. Je kunt niet zelf inloggen in ons klantsysteem. Natuurlijk mag je altijd inzage vragen in ons systeem zodat je weet wat er is ingevoerd.

Heb je een klacht over hoe wij omgaan met je gegevens, meld dit dan eerst via ons op info@heppiezwolle.nl. Vind je dat we je niet naar tevredenheid hebben geholpen dan kun je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Verwijdering van je gegevens en bewaartermijn

Wil je als inbrenger uit het klantsysteem verwijderd worden, dan kun je een email sturen naar info@heppiezwolle.nl. Wij zullen je gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen. Heb je 2 jaar geen kleding ingebracht en ontvang je geen digitale nieuwsbrief, dan worden je gegevens automatisch uit het Klantsysteem verwijderd.

Tussen Heppie! en de leverancier van het klantsysteem is een verwerkingsovereenkomst opgesteld en opgenomen in de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Vermoed je een datalek dat wordt veroorzaakt door ons systeem meld dit dan z.s.m. Andersom zullen wij jou op de hoogte stellen als wij een datalek vermoeden.

Als je spullen bij ons inbrengt voor de verkoop betekent dit dat je akkoord gaat met onze spelregels en met dit privacyreglement.